Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Şirketimizin Yasal Yükümlülükleri

Şirketimiz, About Events Organizasyon Anonim Şirketi olarak, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili mevzuat gereğince yasal yükümlülüklerini yerine getirmekte ve ayrıca tahsilat, fatura düzenleme, hizmet sunumu, yeni etkinlik duyuruları, tanıtım, bilgilendirme veya kampanya duyuruları, etkinlik öncesi hatırlatmalar, kullanıcı tercihlerinin belirlenmesi ve/veya üyelik kayıtları gibi süreçler için kişisel verilerinizi (ad soyad, TCKN, yaş, doğum tarihi, konum bilgisi, adres, cinsiyet, hesap şifresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, kredi kartı veya banka kartı bilgileri, cep telefonu numarası, tercih edilen etkinlik bilgileri) talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortamda işlenecek ve muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, ticari faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı bilgi paylaşımı, ödeme hizmetlerinin sağlanması, hizmet sunumu, iade ve değişim işlemleri, tahsilat, üyelik yönetimi, yeni etkinlik duyuruları, kampanya duyuruları, hatırlatmalar, kullanıcı tercihlerinin belirlenmesi, kullanıcı memnuniyeti, şikayet yönetimi, ticari iletişim, şirket prosedürlerinin ve mevzuata uyumun sağlanması, kurumsal sürdürülebilirlik çalışmaları, itibar yönetimi, talep ve şikayet yönetimi, kurumsal iletişim gibi amaçlarla hukuka uygun şekilde ve belirlenen sürelerde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Tarafınızdan sağlanan kişisel veriler, yasal düzenlemelere ve işlenme amaçlarına uygun olarak Ticaret Bakanlığı, iş ortakları, tedarikçiler, diğer yetkili kurumlar ve resmi mercilere aktarılabilecektir. Bu aktarımlar, gizlilik ilkelerine ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, mağazalarımız ve internet sitemiz aracılığıyla yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince işlenmesi gereken süreçlerin sona ermesi durumunda talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bu süreçler, ilgili mevzuata uygun olarak ve belirlenen prosedürlere göre gerçekleştirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan Doğan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun sağladığı haklar kapsamında kişisel verilerinizle ilgili taleplerde bulunabilirsiniz. Bu haklarınızı kullanmak için internet sitemizdeki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Saygılarımızla,

About Events Organizasyon Anonim Şirketi