Şartlar Ve Koşullar

Taraflar

Bu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”), www.ABOUTEVENTS.org uzantılı web sitesinin, uygulamasının ve bunlara bağlı tüm uygulamaların (kısaca “Site”) tüm haklarının sahibi olan Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:5/58 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan ve 0031607876 Vergi Numarası ile kayıtlı ABOUT EVENTS ORGANİZASYON A.Ş. (‘ABOUT EVENTS’) ile işbu sözleşmenin kabulü öncesinde sisteme tanımlanan Üye arasındadır. Üye, adı, soyadı, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri ile adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası gibi iletişim bilgilerini tanımlayarak, işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşmenin Konusu

Bu Sözleşme'nin konusu, her türlü etkinlik ve/veya organizasyonla ilgili biletlerin ABOUT EVENTS tarafından Site veya mobil uygulamalarda online olarak internet üzerinden satışa sunulmasına dair usul ve esaslar ile ABOUT EVENTS ve Üye’nin Site’ye üyeliğine ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Bu sözleşme, Üye tarafından sitede gerçekleştirilen tüm işlemler ve üyenin tüm bilet alımları bakımından geçerlidir.

ABOUT EVENTS’nin Hakları

ABOUT EVENTS, güvenlik nedeniyle Üye'nin site üzerindeki tüm aktivitelerini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri müdahalelerde bulunabilir. Önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın, Site'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebilir, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir. ABOUT EVENTS, istediği zaman ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Site'de sunulan hizmetlerin kapsamını ve/veya çeşitlerini değiştirebilir, kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya iptal edebilir. Sözleşmede belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler, bu değişiklikleri kabul edeceklerini ve bu değişikliklere uygun davranacaklarını kabul ve beyan ederler. Bu sözleşme, ABOUT EVENTS’in bilet adedi ve benzeri hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve benzeri nedenlerle ABOUT EVENTS’ten hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez. ABOUT EVENTS, üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. Üye, bu hususta herhangi bir itiraz hakkının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ABOUT EVENTS, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm yasal amaçlar için Üye'nin kimlik, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın işleyebilir. Ayrıca, ABOUT EVENTS, bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

Üye’nin Yükümlülükleri

Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin tamamlanmasıyla oluşur. Üye, üye olmakla birlikte, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ABOUT EVENTS tarafından açıklanan veya açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olur. Üye, üyelik işlemlerinde belirttiği kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu bilgileri derhal ABOUT EVENTS’e yazılı olarak ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Üye, bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemeyeceğini kabul eder

Üye Sorumlulukları

Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez. Bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından veya siteden edindiği bilgiler sebebiyle doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan ABOUT EVENTS sorumlu değildir. Üye, site çalışmasına müdahale etmemeyi, yetkisiz olarak bağlanmamayı, işlem yapmamayı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı kabul eder. Ayrıca, katıldığı etkinliklerin kurallarına uymak ve genel düzeni ihlal etmemekle yükümlüdür. Etkinlik kurallarına uymaması durumunda etkinlik alanına alınmama veya alandan çıkarılma riskini kabul eder. Üye, etkinlik kurallarına uyulmamasından kaynaklanan durumlar için ABOUT EVENTS’ten herhangi bir tazminat talep edemeyeceğini beyan eder.

Satış Şartları

Bu sözleşme kapsamında ‘Organizatör’, etkinlikleri düzenleyen veya yöneten kişileri ifade eder. Tüm düzenleyicilerin tamamı ‘Organizatör’ olarak anılacaktır. ABOUT EVENTS, kendi düzenlediği organizasyonlar dışında bilet fiyatlarını belirleme, değiştirme veya oturma düzenine müdahale etme hakkına sahip değildir. Organizatörler, etkinlikler için belirledikleri bilet adedini ve satış şartlarını belirlerler. Bilet satışları kesindir ve etkinliğin iptal edilmesi dışında iade veya değişim yapılmaz. ABOUT EVENTS, bilet satın alan üyelere etkinliklerini tanıtmak, yeniliklerini duyurmak ve reklam amacıyla e-posta bültenleri veya SMS bildirimleri gönderebilir. Biletlerin kaybolması veya çalınması durumunda, yeniden gönderim yapılabilir. Elektronik biletlerin kopyalanması veya başkalarına iletilmesi, Üye'nin sorumluluğundadır ve bu durumda ABOUT EVENTS'in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Satın alınan biletler ticari amaçlarla kullanılamaz ve ticari amaçlarla kullanılması yasaktır. Organizatörler, etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilirler. Bu durumda, ödedikleri ücret Üye’ye iade edilecek olup, iade işlemi ABOUT EVENTS tarafından belirlenecek yönteme göre gerçekleştirilir. Biletler tükenebilir, satışa kapatılabilir veya yeniden satışa açılabilir. Bu konularda Organizatörlerin yetkisi vardır ve ABOUT EVENTS sorumlu değildir. Organizatörler, Site’ye üye olmayan ve kişisel bilgileri olmayan müşterilere güvenlik sebebiyle bilet satmayabilirler.

Ödeme İle İlgili Koşullar

Üye, etkinliklere ilişkin satın alacağı biletleri Site aracılığıyla ödeyecektir. Ödeme işlemi başarıyla tamamlandığında, ilgili tutar ilgili Organizatör’e aktarılacaktır. Üye, birden fazla bilet rezerve ederek bilet ücretlerini başka kullanıcılarla ayrı ayrı ödeyebilir. Fiyatlar Organizatörler tarafından belirlenir ve vergi vb. giderler de dahil olabilir. Ödemeler, Üye tarafından verilen kart bilgileriyle doğrudan Site üzerinden yapılır.

Etkinlik ile İlgili Koşullar

Etkinlik alanına giriş esnasında biletin daha önce kullanıldığının belirlenmesi sonucu içeri giriş hakkı verilmemesi durumunda, ABOUT EVENTS sorumlu değildir. Kullanıcı, bilet alımı sırasında bu kuralı kabul etmiş sayılır.

Üye Sorumlulukları

Üye, bilet satın aldığı etkinlikler de dahil olmak üzere içeri alınma koşullarının her zaman için münhasıran Mekan tarafından belirlendiğini ve Mekan’a alınmama durumunda ABOUT EVENTS’nin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, etkinlik sırasında rahatsızlık yaratan, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlarda bulunanlar, mekan ilgilisi, organizatör veya ABOUT EVENTS yetkilisi tarafından dışarı çıkarılabilir veya mekana alınmayabilir. Etkinlik alanına giriş esnasında kimlik ibrazı, referans numarası ve/veya cep telefonu numarası verilmesi veya ilave bilgi istenmesi gerekebilir.

Site Kullanımı İle İlgili Koşullar

Üyeler, Site’de diğer üyelerle bağlantı kurma, arkadaş listesine ekleme, diğer üyelerin paylaşımlarını beğenme veya yorumda bulunma gibi yetkilere sahiptir. Ayrıca, satın alınan biletleri ABOUT EVENTS portalları üzerinden arkadaş listesinde yer alan diğer üyelere hediye edebilirler. Ancak, Üyeler arasında gerçekleşecek paylaşımlardan dolayı ABOUT EVENTS’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, paylaşımlarında genel ahlak kurallarına, yürürlükteki mevzuata uyacağını, diğer üyeleri rahatsız edici veya tehdit edici davranışlarda bulunmayacağını, nefret söylemi veya pornografik içerikli paylaşımlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kişisel Verilerin Gizliliği ve Ticari Elektronik İleti

ABOUT EVENTS, Üye’lerin kişisel verilerini toplama, saklama ve işleme konusunda yetkilidir. Ancak, kişisel veriler kesinlikle özel ve gizli tutulacak ve gizliliğin sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır. Üye, kişisel verilerinin işlenmesini her zaman talep edebilecek ve bilgi alabilecektir. Ayrıca, Üye aynı zamanda ABOUT EVENTS’nin ticari elektronik ileti gönderme hakkını kabul etmiştir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Site’nin sunumu ve içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır. Site içeriğine ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir. Üyeler, Site'nin kullanımında mevzuata uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek sorumluluk Üye’ye aittir.

Sorumluluk ve Üyelik İptali

Üye, Sitede sunulan bilgilerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı arızaları ve benzeri durumlar olabileceğini kabul eder. Bu tür durumlar oluşması halinde ABOUT EVENTS, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve sebep göstermeksizin satışı durdurabilir veya iptal edebilir. ABOUT EVENTS, hizmetin hatasız veya sürekli sağlanacağını garanti etmez ve Üye'nin doğrudan veya dolaylı zararlarından sorumlu değildir.

Üye'nin işbu sözleşmeye aykırı davranması durumunda ABOUT EVENTS, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir veya hizmetleri dondurabilir veya iptal edebilir. Üye, bu durumda ABOUT EVENTS'ten herhangi bir hak veya ödeme talep edemez.

Sözleşmenin Süresi ve Muhtelif Hükümler

Sözleşme, onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve ABOUT EVENTS veya Üye tarafından iptal edilene kadar geçerlidir. Sözleşme hükümlerinde herhangi bir değişiklik yapılması veya üyeliğin iptal edilmesi gibi durumlarda, bildirimler Üye'nin belirttiği e-posta adresine yapılacaktır. Bu bildirimler, gönderildikleri anda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Eğer işbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmü geçersiz hale gelirse, diğer hükümler geçerliliğini korur. ABOUT EVENTS'in belirli bir hakkı kullanmaması, o hakkı feragat ettiği anlamına gelmez ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri yetkilendirilmiştir.

Üye, Sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye, sözleşmedeki düzenlemeleri bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

Saygılarımızla, About Events Organizasyon Anonim Şirketi